Home Romana Servicii Proprietate Intelectuala

Motorga, Cănureci & Asociații, ca urmare a situaţiilor practice născute sub imperiul dreptului de proprietate intelectuală şi industrială, oferă asistenţă şi reprezentare juridică în vederea  ȋnregistrarii și exploatării drepturilor de  autor sau drepturilor de proprietate industrială (invenții, modele de utilitate, desene și modele industriale, mărci şi indicaţii geografice).

În ultimii ani, fenomenul concurenței neloiale, publicității înşelătoare şi contrafacerii a luat amploare, tocmai de accea, prin pregătire continuă, ne-am mobilizat pentru a oferi clienţilor noştri cele mai bune rezultate în acest domeniu. Ne implicăm în procesul de negociere, alături de clienţii noştri, pentru a găsi o modalitate optimă de realizare a transferului drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială în tranzacțiile privind licențe și tehnologii.

De asemenea, ne ocupăm de redactarea şi revizuirea contractelor având ca obiect cesiunea drepturilor de autor şi transmiterea drepturilor asupra mărcilor prin cesiune sau licență, de redactarea şi revizuirea contractelor de franciză, de cercetare și dezvoltare, contractelor de sponsorizare, contractelor de distribuție etc.

Din 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană ne asigurăm de conformitatea produselor/serviciilor clienţilor noştri cu reglementările şi politicile antitrust statuate de către UE.

Asigurăm asistenţă şi reprezentare clienţilor noştri în litigiile care au ca obiect dreptul de proprietate industrială, drepturile de autor și drepturile conexe sau dreptul la imagine şi la viața privată, în faţa autorităţilor şi instanţelor competente, cum ar fi:  acțiuni în anularea mărcii, acțiuni de decădere din drepturile asupra unei mărci, litigii în concurenţă neloială, acţiune de recunoaştere a drepturilor de autor sau de recuperare a drepturilor patrimoniale de autor, acţiuni rezultate din nerespectarea transferului de proprietate sau de folosinţă asupra drepturilor din domeniul proprietăţii intelectuale.