Home Romana Servicii Contencios Administrativ

Motorga, Cănureci & Asociații oferă o gamă largă de soluţii juridice, consultanţă, asistenţă sau reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative.

Sintetizând, în principiu, facem demersuri în vederea emiterii sau anularii oricăror acte administrative adoptate de autorități, oferim asistenţă în obţinerea de avize şi autorizaţii în diverse domenii.

De asemenea, formulăm plângere administrativă/contestație la organele emitente şi alte aspecte de contencios administrativ (întemeiate pe Legea nr. 554/2004).

Avocaţii societății noastre formulează contestaţie împotriva deciziilor sau poceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravențiilor emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F), de Consiliul Național al Audiovizualului (C.N.A.), de Consiliului Concurenței, de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), precum şi de alte instituţii publice sau autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Date de contact

Oferim servicii juridice în domeniile dreptului civil, penal, comercial, fiscal, muncii, financiar-bancar și energie/petrol/gaze. Contactați-ne!

Addresa: Strada Calea Plevnei Nr. 141C, Sector 6, București
Telefon: 031 425 39 44, 0735 249 249
Email: lex@cccm.ro

Localizare