Home Romana Servicii Contencios Administrativ

Motorga, Cănureci & Asociații oferă o gamă largă de soluţii juridice, consultanţă, asistenţă sau reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative.

Sintetizând, în principiu, efectuăm demersuri în vederea emiterii sau anularii oricăror acte administrative adoptate de autorități, oferim asistenţă în obţinerea de avize şi autorizaţii în diverse domenii.

De asemenea, formulăm plângere administrativă/contestație la organele emitente și oferim consultanță și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești în orice litigii de contencios administrativ și fiscal. 

Cu titlu de exemplu, avocaţii societății noastre formulează contestaţie împotriva actelor administrative individuale adoptate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F), de Consiliul Național al Audiovizualului (C.N.A.), de Consiliului Concurenței, de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), Agenția Națională de Integritate (A.N.I.) precum şi de alte instituţii publice sau autorități ale administrației publice locale sau centrale.