Home Romana Servicii Dreptul Mediului

Motorga, Cănureci & Asociații oferă clienţilor săi servicii juridice în legătură cu toate aspectele dreptului mediului, de la obţinerea de finanţări, autorizaţii, aprobări sau avize, şi până la implementarea proiectelor de investiţii sau reprezentarea în cadrul litigiilor izvorâte în legătură cu protecţia şi dezvoltarea mediului. Societatea noastră de avocatură acordă suport juridic companiilor ce desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului în vederea îndeplinirii cerinţelor legale privind protecţia şi dezvoltarea mediului înconjurător.

Ciprian Motorga jpg4

De asemenea, asistăm clienţii în efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă (sens în care colaboram cu experţi, persoane fizice şi juridice autorizate de Ministerul Mediului care să realizeze studii de impact şi bilanţuri de mediu), inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Acordăm consultanţă juridică de specialitate în implementarea proiectelor de investiţii având ca obiect materia energiei obţinute prin surse regenerabile. Avocaţii noştri asistă şi reprezintă clienţii în obţinerea şi tranzacţionarea certificatelor verzi şi/sau certificatelor de emisii cu efect de seră. De asemenea, membrii echipei noastre efectuează demersuri juridice în vederea obţinerii de autorizaţii, aprobări sau avize de mediu.

Societatea asigură reprezentarea intereselor clienţilor în faţa autorităţilor din domeniul protecţiei mediului, în cadrul procedurilor litigioase având ca obiect anularea actelor administrative emise în materia dreptului mediului său în faţa organelor competente şi a instanţelor de judecată în vederea contestării deciziilor de calcul a taxelor pe poluare şi restituirea acestora.