Home Romana Servicii Drept Financiar-Bancar

Motorga, Cănureci & Asociații oferă o gamă largă de servicii instituțiilor financiare (bancare și non-bancare), firmelor de asigurări și leasing și altor companii care se ocupă de intermedieri financiare, atȃt în ţară cât şi în străinătate.

Avocații noștri asigură consultanţă ȋn probleme de drept bancar, financiar, restructurări de datorii, refinanțări, fonduri mutuale și alte servicii financiare.

Serviciile din domeniul financiar includ, redactarea contractelor de credit bancar, linie de credit, credit revolving, redactarea scrisorilor de garanţie bancară, a contractelor de garanţie imobiliară, garanţie reală şi garanţie personală.

Oferim asistenţă juridică şi reprezentare cu privire la negocierea şi încheierea contractelor de creditare, renegocierea  clauzelor contractuale sau înlăturarea clauzelor abuzive si acordăm asistenţă si societăţilor sau persoanelor fizice în procesul de executare silită bancară.

Membrii echipe noastre oferă asistare şi reprezentare clienţilor în proceduri de conciliere directă, în fata instanţelor de judecată, cât şi în faţa autorităţilor competente din domeniu.