Home Romana Servicii Drept Comercial

Motorga, Cănureci & Asociații oferă servicii care constau în emiterea de opinii juridice, consultaţii juridice şi redactarea, modificarea sau negocierea unei game largi de contracte comerciale și efectuarea procedurilor pentru încheierea/încetarea acestora.

De asemenea, avocații noștri oferă asistenţă juridică şi în tranzacții naționale și internaționale, fuziuni, divizări şi în orice alte aspecte care intervin în desfăşurarea activităţii unei societăţi.

Membrii echipei noastre acordă asistență juridică încă din procedura de constituire a societăților comerciale, pe parcursul funcționării acestora iar, dacă este cazul, până la dizolvarea și lichidarea acestora.

Având în vedere interesele clienților noştri de a crea asocieri de tipul joint ventures/undertaking, de a fuziona naţional sau transfrontalier sau de a face preluări și achiziții publice, ne implicăm în procedura de due diligence. Mai mult decât atât, atunci când oportunităţile sau realitatea cotidiană impune modificarea actului constitutiv, excluderea sau retragerea asociaţilor, avocații firmei noastre de avocatură sunt alături de clienți, oferindu-le cele mai bune soluţii juridice în materie de drept societar.

Asigurăm asistenţă juridică în procesul de negociere a intereselor clienţilor noştri în cadrul diferitelor proceduri judiciare şi chiar reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată și de arbitraj, autorităţilor statului şi a partenerilor de afaceri. De asemenea, efectuăm demersuri în vederea recuperării creanţelor și oferim asistență și reprezentare juridică în orice litigiu de natură comercială.