Home Romana Despre noi Politica de securitate

Politica de securitate

Politica de securitate

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte în serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de securitate, explică ce tipuri de date colectăm, în ce scopuri, modurile în care folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Motorga Cănureci și Asociații, cu sediul în str. Calea Plevnei nr. 141, Sector 6, București, 060011, România, este operatorul tuturor datelor cu caracter personal furnizate atunci când suntem de acord să vă oferim serviciile noastre, așa cum este descris mai jos.

Când avem nevoie de datele tale personale?

Această politică de securitate se aplică în următoarele situații: 

1. Când vizitați site-ul nostru;

2. Atunci când ne cereți informații sau când vă furnizăm noi informații;

3. Când aplicați pentru o experiență de lucru în cadrul societății noastre;

4. Când completați un formular de aplicare sau un formular de contact pe site-ul nostru;

5. Când efectuăm cercetarea analitică cu privire la site-ul nostru.

Ce informații personale colectăm despre dumneavoastră și cum?

Colectăm datele dumneavoastră personale numai în situația în care există un motiv pentru a face acest lucru (de exemplu, pentru a comunica cu dumneavoastră sau pentru a vă oferi serviciile noastre). Informațiile sunt colectate în două moduri, fie ne sunt furnizate de către dumneavoastră, fie le colectăm în mod automat prin serviciile noastre de operare.

Informațiile pe care ni le furnizați:

Informații de contact. Aici pot fi incluse date privind numele și prenumele, data și locul nașterii, denumirea postului și a societății/entității din care faceți parte, adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de fax și alte date similare despre dumneavoastră.

Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt furnizate pentru activități de recrutare, acestea vor fi folosite numai pentru a vă contacta despre recrutare și alte oportunități care poate le-ați solicitat;

Informațiile pe care le colectăm automat:

La fel ca majoritatea serviciilor bazate pe platforme web, primim și înregistrăm în mod automat informațiile din jurnalele de server din browser-ul dumneavoastră, atunci când utilizați site-ul www.cccm.ro.

Putem folosi o varietate de metode, inclusiv “cookie-uri” pentru a colecta aceste informații. Utilizăm cookie-uri de sesiune cât și persistente. Informațiile pe care le putem colecta prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa dvs. de IP, tipul de browser utilizat, tipul de sistem utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor dvs. Pentru mai multe informații despre felul în care utilizăm cookies si alte tehnologii de urmărire, inclusiv cum puteți controla utilizarea de cookies, vă rugăm să consultați Politica noastră de cookie-uri.

Scopul pentru utilizarea informațiilor

Folosim informații personale pentru a stabili și îmbunătăți relația noastră cu dumneavoastră. Putem folosi informații personale:

1. Pentru a opera, furniza, îmbunătăți și menține site-ul web www.cccm.ro, pentru a preveni folosirea abuzivă și frauduloasă a site-ului nostru și pentru a personaliza și afișa conținut pe site-ul nostru;

2. Pentru a trimite informații, inclusiv prin e-mail, despre serviciile noastre, dacă este permis de legislația aplicabilă și pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră;

3. Pentru a comunica cu dumneavoastră, de exemplu prin formularul de contact sau un e-mail, pentru a solicita feedback-ul dumneavoastră, sau pentru a vă ține la curent cu serviciile noastre;

4. Pentru a monitoriza și analiza tendințele și pentru a înțelege mai bine cum vizitatorii interacționează cu serviciile noastre, care ne ajută să ne îmbunătățim serviciile și pentru a le face mai ușor de utilizat;

5. Pentru protejarea securității serviciilor noastre, pentru detectarea și prevenirea tranzacțiilor frauduloase și a altor activități ilegale, pentru combaterea spamului și pentru protejarea drepturilor și proprietății Motorga Cănureci și Asociații, care poate duce la refuzul nostru de a oferi anumite servicii.

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată în baza unuia sau mai multor dintre temeiurile juridice de mai jos, în conformitate cu legislația UE de protecție a datelor cu caracter personal:

1. Utilizarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;

2. Utilizarea datelor dumneavoastră este necesară pentru a respecta o obligație legală;

3. Utilizarea datelor dumneavoastră este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau pe cele ale unei alte persoane;

4. Utilizarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră;

5. Utilizarea este necesară în scopul unor interese legitime, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligațiilor și drepturilor noastre derivând dintr-un contract încheiat cu societatea/entitatea din care faceți parte, pentru a îmbunătăți serviciile noastre, astfel încât să vă putem oferi o experiență de utilizator chiar mai bună, pentru a proteja serviciile noastre, pentru a comunica cu dumneavoastră, pentru a preveni orice probleme cu serviciile noastre și pentru a personaliza experiența dumneavoastră.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar în situația în care vă veți exprima în mod prealabil și explicit consimțământului.

Cât timp putem păstra informații

De regulă, ștergem informațiile dumneavoastră de îndată ce nu mai avem nevoie de acestea, adică când nu mai există scopul pentru care au fost colectate și folosite și nici nu mai există o obligație de retenție impusă de legislația aplicabilă.

În cazul în care se inițiază o acțiune legală, datele cu caracter personal vor putea fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv al eventualelor căi de atac, apel sau recurs. Ulterior acestea vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

Securitate

Datele dumneavoastră sunt procesate prin mijloace de stocare și securitate a datelor actualizate, astfel încât acestea sunt păstrate în siguranță în formă electronică și fizică, pentru a fi protejate împotriva accesului neautorizat, a divulgării, a modificării neautorizate, a utilizării necorespunzătoare și a pierderii accidentale sau a distrugerii ilegale.

Toți partenerii, personalul și furnizorii de servicii care au acces la informațiile dumneavoastră confidențiale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate.
Totuși, deși luăm toate măsurile adecvate și proporționale pentru a gestiona riscurile prezentate, nu putem garanta o securitate absolută a informațiilor pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm în mod automat.

Drepturile dumneavoastră legale

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

1. dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră personale (cunoscut ca dreptul de acces) și de a solicită informații în legătură cu prelucrarea lor. Informațiile pot include scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise datele dumneavoastră cu caracter personal;

2. dreptul de a solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră personale;

3. dreptul de a solicita rectificarea informațiilor dumneavoastră personale;

4. dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;

5. dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

6. dreptul de a primi copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Există anumite excepții la acest drept (spre exemplu situația în care informațiile sunt supuse secretului profesional).

În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment acest consimțământ. Dacă vă exercitați acest drept, după ce firma a primit notificarea că v-ați retras acordul, nu vom mai prelucra datele cu dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul sau scopurile inițiale convenite, dacă nu va exista o altă bază legitimă pentru a continua prelucrarea lor.